Jesteś tutaj: Strona główna / Transport i Spedycja / Opakowania – niekończąca się wojna pomiędzy logistyką, marketingiem i produkcją, w której i tak wygrać musi logistyka…

Opakowania – niekończąca się wojna pomiędzy logistyką, marketingiem i produkcją, w której i tak wygrać musi logistyka…

Opakowania są punktem wyjścia, od którego zaczyna się pomysł na dystrybucję towarów. To one determinują wszystkie procesy w całym ogniwie dostaw. Są postrzegane i rozpatrywane z kilku punktów widzenia, których przedstawiciele utrzymują, że to ich cele pozostają najważniejsze. Sprawdź, jak rozwiązać wieczną wojnę pomiędzy logistykami, marketingowcami a produkcją, w której i tak wygrać musi logistyka.

 Przeforsować swoje

Każdy dział, który ma wpływ na stworzenie finalnego opakowania posiada swoje określone cele, które za wszelką cenę chce zrealizować z najwyższym priorytetem.  

 Logistyka.

Cel – łatwe i proste manipulowanie przy pracach magazynowo-transportowych towarów z zachowaniem ich ochrony przed uszkodzeniami, czyli operacje związane z: magazynowaniem, składowaniem, konteneryzacją,  manipulowaniem, kompletacją i transportowaniem.

 Marketing.

Cel – zaprojektowanie atrakcyjnego wizualnie opakowania w taki sposób, aby produkt swym wizerunkiem zachęcił klienta do jego kupna. Od momentu marketingowego rozpoczyna się jego rozwój i idea zaistnienia na rynku. W tym momencie zaczyna się także kalkulacja kosztów zarówno dystrybucji, jak i samego przedsięwzięcia, czyli chęci zdobycia klientów i przyniesienia przedsiębiorstwu zysku.

 Produkcja.

Cel – takie dostosowanie towaru, aby mieć możliwość spełnienia powyższych celów: marketingowych i logistycznych. Produkt musi spełniać takie wymogi, aby móc w dosłownym słowa znaczeniu – zmieścić się w opakowaniu jednostkowym, a finalnie w zbiorczym. Jest to priorytetowy moment wytworzenia produktu i przeznaczenia go do dystrybucji.

 

 Co wygrywa w logistyce?

Niezależnie jednak od głównego zadania każdego z działu, musi pamiętać on o narzucanych przez logistykę ograniczeniach i wymaganiach.

 

Wymiar

Niezwykle ważnym aspektem jest tak dobrany wymiar opakowania jednostkowego, aby towar po jego agregowaniu w większe jednostki towarowe, mógł zmieścić się w gnieździe paletowym na regale, a finalnie po skompletowaniu danego zamówienia – na skrzyni ładunkowej w pojeździe transportującym. O ile towary jednorodne wychodzące z produkcji  z założenia muszą zmieścić się na jednej palecie, później w magazynie, w regale, w danym gnieździe paletowym, o tyle po odebraniu zamówienia nie jest to jednoznaczne, że muszą się one zmieścić na nośniku transportowym. Dlatego więc niezwykle istotne jest takie dobranie wymiarów opakowań jednostkowych, aby po ich grupowaniu w większe ich łączny wymiar mógł zmieścić się na owym nośniku, którym najczęściej jest paleta Euro.

 

Okres składowania i trwałość

Dodatkowo, im dłuższy jest okres składowania towarów, tym lepszej jakości powinno być opakowanie. Tutaj produkcja stawia wymagania, aby wydawany towar był zgodny z wymaganiami jakościowymi w całym łańcuchu dostaw.

 

Recycling

Nie mniej ważna pozostaje także sfera recyklingowa czy też możliwości powtórnego użycia danego opakowania do obrotu dostosowując jego rodzaj do dystrybucji (np. skrzynki z PCV, drewniane, skrzyniopalety, beczki, pojemniki szklane i inne).

 

Etykieta

Informacje zawarte na etykietach towarów muszą być na tyle uniwersalne, żeby zapewnić sprawne manipulowanie towarem w magazynie, przejrzyste dla operatorów operacje pickingowe (kompletacyjne) i zlecenia wysyłkowe, a także potwierdzenia dostaw, gdzie w nowoczesnych firmach stosuje się elektroniczne rozwiązania w tej materii. Należy pamiętać, że także i odbiorca produktów przeznaczonych do sprzedaży finalnej korzysta z informacji prezentowanych przez producenta na opakowaniu. Właściwa identyfikacja opakowań towarowych jest więc podstawą sprawnie funkcjonującego łańcucha dostaw w relacji: producent-magazyn/pośrednik-dostawca-sprzedawca – klient.

 

Zasada 6M

Podsumowując, w całym łańcuchu dostaw wszystkie jego ogniwa związane z opakowaniem produktu MUSZĄ ze sobą współgrać według ściśle ustalonych zasad (można rzec swoista zasada 6 W, w tym wypadku 6M):

  • towar Musi zachęcać do sprzedaży swym wizerunkiem na półce.
  • Musi się zmieścić na nośniku transportowym (skrzynka, paleta i in.).
  • Musi zostać dostarczony bez uszkodzeń.
  • Musi być sprawny do manipulacji magazynowo-transportowych (optymalizacja w sferze: przemieszczania, ilości w jednostkowych ładunkach transportowych, wykorzystania przestrzeni na regałach magazynowych w pojeździe, czasu wykonywania operacji kompletacyjnych, załadunkowych i rozładunkowych).
  • Musi spełniać wymagania ekologiczne, recyklingowe.
  • Musi nieść ze sobą wszelkie informacje do jego przetworzenia, w celu prawidłowego manipulowania zarówno w magazynie, jak i w transporcie.

  

 Autor tekstu:

Tomasz Barta – absolwent Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, ekspert w dziedzinie logistyki dystrybucji w zakresie magazynowania i transportu, autor wielu wdrożonych projektów logistycznych i artykułów w prasie branżowej, specjalizujący się w generowaniu i implementacji centralizacji dystrybucji opartej na magazynach centralnych dla wiodących w danej branży firm w kraju (produkty FMCG: branża spożywcza – produkty suche i świeże, przemysłowa, tytoniowa i chemiczna), a także tworzeniu systemów dystrybucji opartej na outsourcingu, jak i wykorzystywaniu zasobów własnych w przedsiębiorstwie. Obecnie doradca w kilku firmach dystrybucyjnych w kraju i zagranicą.  

Jerzy Dudek

Czy wiesz że:

26 czerwca 1974 roku w supermarkecie Marsh w niewielkim miasteczku Troy w stanie Ohio zeskanowano pierwszy kod kreskowy. Znajdował się on na kosztującej 67 centów gumie do żucia Wrigley.czytaj więcej

Partnerzy

  • Rozwiązania logistyczne dla firm
  • Branża TSL
  • Nowe technologie w logistyce
  • Case Studies