Jesteś tutaj: Strona główna / Transport i Spedycja / Jaki jest polski przewoźnik?

Jaki jest polski przewoźnik?

Opinie o polskich przewoźnikach są skrajne – jedni krytykują ich, jako niemających pojęcia o robieniu biznesu, inni chwalą, jako świetnie radzących sobie na europejskim rynku. Gdzie w tym wszystkim jest prawda? Porzućmy emocje i przyjrzyjmy się liczbom, które można znaleźć w nowym raporcie „Logistyka w Polsce”.

LIDERZY

20% – taki udział w europejskich przewozach międzynarodowych mieli w 2012 roku polscy przewoźnicy wg danych Eurostatu. Dawało to Polakom pozycję lidera na tym rynku. Jeśli doliczyć do tego przewozy krajowe, nasze firmy ustępowały Niemieckim, które miały 14,7% udziału w rynku. Można więc śmiało powiedzieć, że pozostali mieszkańcy Europy chętnie zlecają Polakom transporty, zwłaszcza międzynarodowe.

DYNAMIKA

154% – taka była dynamika pracy przewozowej w transporcie samochodowym w okresie od 2000 do 2012 roku. Ponieważ była ona wyższa niż dynamika ogólnie wykonanej pracy przewozowej, w tym okresie zanotowano wyraźny wzrost udziału transportu samochodowego w przewozie ładunków. W 2000 roku wynosił on 79%, a w 2012 już 84%. Wynik imponujący, zwłaszcza w czasie, kiedy tak wiele mówi się o rozwoju kolei.

WIELKOŚĆ

3 – tyle razy zwiększyła się wielkość przewozów w transporcie międzynarodowym w latach 2005-2012. W 2012 roku udział przewozów międzynarodowych we wszystkich przewozach samochodowych wyniósł 13,06%.  Kiedy porównamy to z 6,09%, jakie notowano w 2005 roku, widać, że w ostatnich latach notujemy wyraźny wzrost znaczenia transportu międzynarodowego. Co ważne, już teraz zauważyć można wyraźną przewagę transportu międzynarodowego pod względem wykonanej pracy przewozowej. W 2012 roku przypadło na niego 59,96%, wobec 45,5%, które zarejestrowano w 2005 roku.

POJAZDY

5,68 – tyle pojazdów przypadało przeciętnie na jedną firmę w międzynarodowym transporcie samochodowym w 2012 roku. Nie zanotowano tu istotnej zmiany od 2008 roku, kiedy to statystycznie na jedną firmę przypadało 5,51 pojazdu. W transporcie krajowym statystyki były znacząco niższe – na jedną firmę przypadało tylko ok. 3 pojazdów. Co ciekawe, w 2012 roku 1240 firm oferujących swe usługi na tym polu nie posiadało w ogóle pojazdów własnych. W 2008 roku takich firm było tylko 272. Ta statystyka może być jednak myląca, kiedy chcemy ustalić, jakiej wielkości są polskie przedsiębiorstwa realizujące przewozy.

MAŁE FIRMY

69% – taki był w 2012 roku udział firm dysponujących 1-4 pojazdami w transporcie międzynarodowym. Co ciekawe w 2008 roku wynosił on dokładnie tyle samo. Można więc śmiało powiedzieć, że opowieści o tym, że polska branża TSL uległa konsolidacji wskutek kryzysu, nie ma potwierdzenia w liczbach. Przynajmniej jeśli chodzi o transport międzynarodowy.

DUŻE SAMOCHODY

84,86% – taki był w 2012 roku udział pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 20 ton w ogólnej liczbie pojazdów realizujących transport międzynarodowy. 13,68% stanowiły pojazdy o DCM pomiędzy 6 a 20 ton, zaś tylko 1,41% te o DCM pomiędzy 1 a 6 tonami. Te statystyki nie byłyby jednak pełne, gdybyśmy nie dodali, że na koniec 2012 roku w Polsce było 45 821 przedsiębiorstw nieujętych w tych statystykach, realizujących przewozy pojazdami o DMC poniżej 3,5 tony, gdzie licencja nie była wymagana.

***

Choć statystyki w wielu przypadkach mogą być mylące, pozwalają wyrobić sobie zdanie o kondycji branży i mogą stanowić punkt odniesienia, do określenia, gdzie znajduje się nasza firma. Należy jednak pamiętać, że dla biznesu kluczowe są nie statystyki, a zarobione pieniądze. Tych wiec Państwu i sobie życzymy.

Jerzy Dudek

Czy wiesz że:

Na jedną polską firmę transportową realizującą usługi przewozów krajowych przypadały w 2012 roku przeciętnie 3 samochody. Wśród firm realizujacych przewozy międzynarodowe współczynnik ten był wyraźnie wyższy i wynosił 5,68 pojazdu.czytaj więcej

Partnerzy

  • Rozwiązania logistyczne dla firm
  • Branża TSL
  • Nowe technologie w logistyce
  • Case Studies